Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Pole and More Sp. z o.o. (NIP: 7010901777) z siedzibą w Warszawie (00-457), ul. Jezierskiego 7 lok.1. Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Pole and More Sp. z o.o. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty email: rodo@poleandmore.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. Pole and More Sp. z o.o. nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Pole and More Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@poleandmore.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Pole and More Sp. z o.o., ul. Jezierskiego 7 lok.1, 00-457 Warszawa.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Pole and More Sp. z o.o.

Pole and More

ul. Jezierskiego 7/1

00-457 Warszawa

  • facebook
  • instagram
  • tik tok

© 2019-2020 Pole and More Sp. z o.o. | Projekt strony: Solstice-One