top of page

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności w przedsiębiorstwie Pole and More, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika.

 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 

§ 2. Definicje

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Pole and More Sp. z o.o. (NIP: 7010901777) z siedzibą w Warszawie (00-457), ul. Jezierskiego 7 lok.1, rodo@poleandmore.pl;

 2. Serwis – strona internetowa pod adresem poleandmore.pl oraz wszelkie jej podstrony;

 3. Strony – Administrator i Użytkownik;

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Administratora i podaje w ramach ww. korzystania swoje dane osobowe.

 

§ 3. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

 3. Administrator, podczas zapisu Użytkownika poprzez aplikację Fitssey, pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

  1. imię i nazwisko, 

  2. adres e-mail, 

  3. numer telefonu.

 4. Dane osobowe będą przetwarza w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).

 6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.

 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie, Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach tamże wskazanych.

 8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, trenerom.

 

§4. Uprawnienia Użytkownika

 

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.

 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 

§5. Techniczna ochrona danych

 

 1. Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

 3. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

§6. Polityka cookies

 

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

  1. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;

  2. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;

  3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

  4. „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

  5. „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

  6. “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Facebook, Zendesk.

 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

§7. Logi

 

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

  2. czas nadejścia zapytania,

  3. czas wysłania odpowiedzi,

  4. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  6. adres URL strony z której nastąpiło wywołanie żądania do serwera (referer link);

  7. informacje o przeglądarce użytkownika.

  8. Logi aplikacji - służące monitorowaniu poprawności działania aplikacji, akcji użytkowników i połączeń z zewnętrznymi serwisami celem utrzymania niezawodności usług oraz szybkiej reakcji na występujące błędy

 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  

§8. Kontakt

 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@poleandmore.pl.

polityka prywatności

bottom of page